Home


tjhalbertsma@kpnmail.nl

Klik hier voor voorgaande projecten

NIEUWS

De stichting VRIENDEN NEDERLANDSE MUZIEK beëindigt alle activiteiten

In de loop van 2016 heeft het bestuur zich in een aantal bijeenkomsten beraden over de toekomst van de Vrienden Nederlandse Muziek. Dat heeft geresulteerd in het besluit de activiteiten van de stichting te beëindigen.

Helaas moesten wij vaststellen dat het aantal donateurs de laatste jaren gestaag afnam. Ook de vriendendagen werden steeds minder goed bezocht. Daarnaast is het muzieklandschap erg veranderd. De instellingen waar wij voorheen mee samenwerkten zijn in de afgelopen jaren deels wegbezuinigd of niet meer in staat met ons samen te werken teneinde samen interessante activiteiten te realiseren. Dat zijn de voornaamste redenen om de lopende activiteiten, de nieuwsbrief en de vriendendag, te beëindigen.

Het bedrag aan donaties wat nog onder beheer van de stichting valt, wordt volledig gedoneerd aan projecten met Nederlandse muziek. Zo zijn er de laatste maanden nog verschillende aanvragen binnengekomen die onze steun verdienen. Als de middelen zijn uitgeput zal de stichting een opheffingsbesluit nemen en de stichting liquideren.

De stichting kent dus nog een zeer beperkt voortbestaan. De informatie over de toegekende aanvragen kunt u blijven volgen op de website. Ook blijven wij vooralsnog telefonisch bereikbaar.

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de jarenlange steun aan de Vrienden, en in het bijzonder voor uw donaties waarmee u aan veel projecten met Nederlandse muziek heeft willen bijdragen.

Het bestuur

Maart 2017