طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی - شورای ملی مقاومت

با توجه به فراخوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال . ملی برای همه ی نیروهای سیاسی مخالف رژیم آخوندی طرح مصوب شورا را تقدیم می کنم:.

تعجب می کنم سیمان در دهلی نو و شورای ملی مقاومت,

شورای ملی مقاومت تشکیلاتی غیر دمکراتیک و زائده سازمان مجاهدین خلق

16 نوامبر 2014 . قسمت دوم) نگاهی به برخی نمونه های مربوط به شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق .. مثابه "اصلاح طلبان داخلی" در درون شورا، راهی برای طرح ایده های نو و مترقی باز کرده . سنجیده شده، اما نباید این کار [اعتماد تمام عیار به رهبری مجاهدین] را می کردم. ... اما با کمال تعجب و پس از بازگشت از عراق، در اروپا که بودیم چند روز بعد.

مصاحبه محمد حسین سبحانی با علامه السید الحسینی مشاور ارشد مریم رجوی

17 جولای 2017 . اما همیشه افسوس می خوردم و تعجب می کردم که سازمان مجاهدین چگونه توانسته است یک . ممنون می شوم توضیح دهید که چگونه با مجاهدین ارتباط پیدا کردید و چگونه از این .. نگاهی به شورای ملی مقاومت وابسته به فرقه رجوی از تاسیس تا امروز.

فاطمه مصباح - کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

سمبل ۱۳ ساله مقاومت برای آزادی . او یکی از ۸ شهید خانواده مصباح می باشد. . مرتجعین هم می‌گویم تاریخ را عبور کردم و مرور کردم، اما جنایت شما فجیع‌ترین جنایتهایی.

شورای ملی مقاومت ایران تنها آلترناتیو دموکراتیک فاشیسم مذهبی

20 جولای 2018 . شورای ملی مقاومت - تاریخچه و برنامه‌ها زیرساخت و چگونگی تأسیس شورا ملی . یک‌ ماه بعد شورای ملی مقاومت «آلترناتیو سیاسی رژیم» بنیانگذاری شد و به .. و همچنین استعفا از جانشینی فرمانده کل ارتش آزادیبخش را اعلام می‌کنم.