Liederen van Sylvia Maessen op cd

Op 23 februari vond de presentatie plaats van de cd Inspired by Poetry. Op deze door FutureClassics geproduceerde cd zingt de sopraan Irene Maessen, met wisselende instrumentale begeleiding, liederen van haar componerende zus Sylvia Maessen. Irene inspireerde Sylvia om klassieke liederen te gaan schrijven, waardoor in de afgelopen tien jaar een afwisselend oeuvre ontstond op gedichten uit alle windstreken en eeuwen. Aan de cd is een korte film toegevoegd met onder meer een interview met de componiste. Het uiterst mooi verzorgde cd-boekje, vermeldt behalve biografische gegevens van de dichters, ook alle originele teksten plus vertaling. Zie ook de website van Sylvia Maessen.

AANBIEDING

Donateurs van de Stichting Vrienden Nederlandse Muziek kunnen deze cd voor €15,00 bestellen bij Sylvia Maessen via: sylviawm@xs4all.nl. Wel vermelden dat u donateur bent.

CD irene-Syl