Over VNM

WELKOM BIJ DE VRIENDEN NEDERLANDSE MUZIEK

De stichting Vrienden Nederlandse Muziek promoot en ondersteunt Nederlandse klassieke muziek van alle tijden tot nu.  De ondersteuning betreft zowel de verspreiding en ontsluiting van Nederlandse composities, als ook het uitvoeren van Nederlands repertoire tijdens concerten of bij cd-opnames. De VNM stelt zich ook ten doel het publiek zo goed mogelijk te informeren over en te betrekken bij klassieke  [en geïmproviseerde] muziek van Nederlandse componisten.

Daarom doet  de stichting Vrienden Nederlandse Muziek een oproep aan u om vriend te worden. Met uw steun kan de stichting VNM bijdragen aan:

–          cd opnames
–          muziekprijzen
–          nieuwe bladmuziekuitgaven
–          actuele informatie over nieuwe cd’s en concerten

Met uw bijdrage ondersteunt u actief de muziek van Nederlandse origine, een onvervreemdbaar deel van ons culturele erfgoed.

Als vriend ontvangt u onder meer 4x per jaar de nieuwsbrief, kunt u gratis naar de jaarlijkse Vriendendag en krijgt u korting op concerten en cd’s.