ANBI

dfgsgdfgsdgsg

 

Stichting Vrienden Nederlandse Muziek heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de culturele sector.

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen, zoals de VNM, financieel te ondersteunen.

Naam instelling
Stichting Vrienden Nederlandse Muziek

RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 808098214
KvK Nummer: 32074087

Doelstelling
Het Nederlands publiek zo goed mogelijk informeren over en betrekken bij Nederlandse muziek. Dit betreft gecomponeerde klassieke muziek, jazz en geïmproviseerde muziek van Nederlandse componisten en uitvoerenden en van buitenlandse componisten die al langere tijd in Nederland werkzaam zijn.

Beleidsplan
Beleidsplan 2013-2014

Bestuurders
Frits Zwart, voorzitter (a.i)
Margaret Krill, secretaris
Julius Röntgen, penningmeester
Tettje Halbertsma
Ton Hartsuiker
Laurens van der Klis

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden Nederlands Muziek verrichten hun bestuurswerk onbezoldigd en kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren.

Activiteiten
Jaarverslag 2012

Jaarrekening
De jaarrekening over 2012 volgt binnenkort.