Partners

NMI (Nederlands Muziek Instituut)

KVNM (Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis)

Donemus (Publishing House of Dutch Contemporary Classical Music)

GeNeCo (Genootschap van Nederlandse componisten)

Leo Smit Stichting

Dag in de Branding
Dag in de Branding, het Haagse festival voor nieuwe muziek, is een initiatief van het Platform voor Nieuwe Muziek, een convenant van de Johan Wagenaar Stichting, Koninklijk Conservatorium, Korzo theater, Nutshuis, Paard van Troje, Residentie Orkest, Dr Anton Philipszaal en Theater aan het Spui. Met vier festival-edities per jaar wil Dag in de Branding de uitstraling en het profiel van de hedendaagse muziek in Den Haag versterken. Door de breedte van het aanbod aan nieuwe muziek te vergroten en de nieuwe muziek op een structurele wijze hoorbaar te maken in het cultuuraanbod van Den Haag. Tevens door minstens één keer per jaar een groot project te initiëren, dat normaliter buiten de horizon van de afzonderlijke partners zou liggen.