Tijdelijke sluiting en verhuizing Nederlands Muziek Instituut

In verband met de verhuizing van de muziekarchieven naar het Haags Gemeentearchief is het NMI sinds maandag 16 juni tijdelijk gesloten. Dat geldt zowel voor het aanvragen van boeken en bladmuziek als het raadplegen van de muziekarchieven. De bibliotheekbalie van het NMI verhuist naar de uitleenbalie van de KB en zal vanaf dinsdag 8 juli weer geopend zijn. De openingstijden blijven: dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. De boeken uit de open opstelling zullen verplaatst worden naar het depot, maar kunnen gewoon aangevraagd worden.De muziekarchieven zijn vanaf 14 juli op afspraak weer te raadplegen in het Haags Gemeentearchief, Spui 70, Den Haag.
Zie: www.gemeentearchief.denhaag.nl U kunt hiervoor een mail sturen naar: info@nederlandsmuziekinstituut.nl

LOGO NMI_300dpi