ساتنا - بانک مرکزی

ساتنا. در این سامانه مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس‌انداز و مدت‌دار) می‌باشند، . ساتنا جایگزین کاملی برای چکهای رمزدار بین‌بانکی است.

حواله بین بانکی ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) - وب سایت .

ساتنا امکانی الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت آنی و انفرادی انجام می‌دهد. با استفاده از این سامانه شما.

ساتنا - بانک سینا

عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا بدون کارمزد و در تمامی شعب بانک سینا قابل اجرا می . عدم نیاز به حمل و نقل پول و چک توسط مشتریان; رفع خطرات احتمالی ناشی از جابه.

ساتنا - بانک مرکزی

ساتنا. در این سامانه مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس‌انداز و مدت‌دار) می‌باشند، . ساتنا جایگزین کاملی برای چکهای رمزدار بین‌بانکی است.

پست بانک-ساتنا

سامانه تسویه نا خالص آنی (ساتنا) و سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی (سحاب). سامانه ساتنا نظامی الکترونیکی است که هدف آن انتقال وجوه فوری بین حسابهای.

تفاوت انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا - بانکی

13 مه 2013 . به این منظور «پایا» مستقیماً به «ساتنا» متصل بوده و عملیات تسویه را در . 2-انتقال وجه فوری بین حساب‌های مشتریان در دو بانک مختلف . بر این مبنا استفاده از خدمات «پایا» امکان واریز وجه اقساط تسهیلات را بدون نیاز به مراجعه به.

پست بانک-ساتنا

سامانه تسویه نا خالص آنی (ساتنا) و سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی (سحاب). سامانه ساتنا نظامی الکترونیکی است که هدف آن انتقال وجوه فوری بین حسابهای.

تفاوت انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا - بانکی

13 مه 2013 . به این منظور «پایا» مستقیماً به «ساتنا» متصل بوده و عملیات تسویه را در . 2-انتقال وجه فوری بین حساب‌های مشتریان در دو بانک مختلف . بر این مبنا استفاده از خدمات «پایا» امکان واریز وجه اقساط تسهیلات را بدون نیاز به مراجعه به.

حواله بین بانکی ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) - وب سایت .

ساتنا امکانی الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت آنی و انفرادی انجام می‌دهد. با استفاده از این سامانه شما.

ساتنا - بانک سینا

عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا بدون کارمزد و در تمامی شعب بانک سینا قابل اجرا می . عدم نیاز به حمل و نقل پول و چک توسط مشتریان; رفع خطرات احتمالی ناشی از جابه.