جذب بیولوژیکی یونهای کادمیم و مس از محیط آبی توسط سبوس گندم .

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن. /. دوره ﻫﻔﺪﻫﻢ . ﺟﺬب ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﻣﺲ از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ. روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . 11. ﮐﯿﻠـﻮ ژول ﺑـﺮ ﻣـﻮل. ﺑـﺮاي ﻣـﺲ. ) ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺬب ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ. ﻫﺮ دو ﻓﻠﺰ. ﺑﺮ روي ﺟﺎذب اﺳﺖ ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﯾﻮﻧﯽ ﻓﻠﺰي و ﺷﺎرژ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب اﺳـﺖ.

پنکه -خرید انواع پنکه سقفی، ایستاده، رومیزی و آبی|قیمت عالی

مجله اینترنتی دیجی‌کالا مگ · فروشگاه اینترنتی جعبه باز · خرید آنلاین مد و لباس از فروشگاه اینترنتی دیجی‌استایل با همان تجربه از دیجی‌کالا · دانلود کتاب.

جذب سطحی فلزهای کادمیوم و سرب از محلولهای آبی به وسیله بیومس .

در این تحقیق به بررسی جذب کاتیونهای کادمیوم و سرب از محلول آبی توسط جلبک قهوه ای به نام . آزمایشها نشان داد، جلبک سیستوسیرا ایندیکا جاذب مناسب و مقرون به صرفه جهت جذب فلز کادمیوم و نیکل از آب می باشد. . مجله پژوهشهای گیاهی .. مطالعه مدلهای سینتیکی: سینتیک جذب، برای بررسی فرآیند کنترل کننده در سیستم جذب.

کی دبلیوسی - ماهنامه - KWC Iran

برخورد جدی با مصرف کنندگان غیر مجاز آب آبادان . تهران، پکن و مکزیکو به سرعت به سوی کم آبی پیش می روند .. بررسي مشكلات آلودگي آب آشاميدني با فلز سرب

تأثیرات عناصر روی (Zn) و منگنز (Mn) بر پویایی جمعیت رشد محتوای .

محیط‌های آبی به علت ورود پساب‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی دارای فلزات . مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. ۱۳۹۵ ... برای مثال فیتوچلیتین (Phytochelatin) یک چلیت کننده فلزی درون‌سلولی است که القاء کننده مس در جلبک‌های آب شیرین و آب ‌شور است.

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

بررسی آزمایشگاهی و عددی قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانورس . حذف فلز روی از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید منگنز. صفحه 109-.

نشريه زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس، - Magiran

اين مجله تا سال 90 با نام علوم و فناوري زيستي مدرس منتشر شده است. . حذف فلزات سنگين توسط جدايه حل كننده فسفات استخراج شده از پساب فلزي و نقش .. و 1و2- دي كلرواتان از محلول آبي با استفاده از باكتري هوازي اسفينگوپيكسيس اومارينسيس

آرشيو نشریه - نشريه مهندسي شيمي ايران

مروري بر تازه‌ترين پژوهش‌ها در کاربرد غشاهاي بافت آميخته بسپار/ چارچوب فلز- آلي براي ... جداسازي يون کادمیم از محلولهاي آبي به‌وسيله زیست‌توده باسيلوس ... شبيه‌سازي توزيع كننده مايع لوله‌اي درون برج‌هاي پرشده با آكنه‌هاي ساختاريافته توسط روش.

مجله کننده فلزی آبی,

مجموعه مقالات اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران

مجموعه مقالات اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران (First National . تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: ۲۵۰ پژوهشگر ... بررسی میزان غلظت فلز سنگین نیکل در گیاه Phragmites australis و رسوبات رودخانه کارون در فصل بهار مطالعه موردی شهرستان خرمشهر .. راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات.

بررسی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت . - مجله علمی پژوهشی

کادمیوم یکی از مهم ترین فلزات سنگین است که وجود آن در محیط های آبی نگرانی های . در این تحقیق حذف فلز کادمیوم توسط زئولیت طبیعی کلینوپتيلوليت مورد بررسی قرار گرفته است. . نیازمند به تبادل یونی، جذب کننده های سطحی، کاتالیزور،.

مهندسی عمران مدرس: سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس

مجله مهندسی عمران مدرس فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی . اعتبار مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس در جلسه ۹/۱۰/۱۳۸۸ کمسیون نشریات علمی .. بررسی تأثیر میراگر اصطکاکی سیلندری بر پاسخ لرزه ای سازه های فلزی . حذف نفتالن از محلول آبی با استفاده از نانو صفحات گرافن: مطالعات جذب بهینه و مدل‌سازی.

پژوهش های محیط زیست

مقاله های پژوهشی و همچنین مقاله های ترویجی از طریق این سایت دریافت میشود و پس از مراحل داوری مشخص خواهد شد در کدام مجله چاپ خواهد شد. هزینه داوری اولیه برای هر دو مجله.

حذف بیولوژیکی فلز سرب از محیط های آبی با استفاده از . - مجله فیض

سابقه و هدف: سرب به عنوان یکی از فلزات سنگین خطرناک با اثرات سمی طولانی مدت بر سلامت انسان و هم چنین محیط زیست شناخته شده است. در تحقیق حاضر، ظرفیت.

مجله علمی پژوهان مقاله پژوهشی

بررسی جذب مس از محلول آبی توسط برگ علف پاغازه. 1. . آالینده های فلزی، مس می باشد که به طور گسترده در ... ظرفیت جذب سطحی از مهمترین فاکتورهای کنترل کننده.

حذف فلز سنگین (مس) با استفاده از ریز‌جلبک (Spirulina platensis .

مجله. بوم شناسی آبزیان. Journal homepage: jae.hormozgan. حذف. فلز . آبی. مورد. استفاده. قرار. گرفت . هدف از تحقيق حاضر، مطالعه امكان يا عدم امكان حذف فلز . كننده. ي. نهايی. فلزات. سنگين. هستند، مطالعات. متعددي. در. اين. زمينه. صورت.

بررسی حذف جیوه(Hg+2) - مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

این فلز می تواند سبب اختلال عملکرد ریوی و کلیوی شود. هدف از این. مطالعه بررسی میزان حذف جيوه از محیط های آبی توسط نانو لوله ای کربنی پوشش داده شده با اکسید آهن می باشد. روش بررسی: در این مطالعه ... مداخله کننده ها در واکنش و همچنین وجود فلزات.

معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن . - Aquatic Commons

مجله علمي شيالت ايران. سال بيست وسوم/شماره. 3 . حداقل غلظت فلزی مهار کننده رشد. )MIC(. و. حداقل غلظت . مناسبی جهت استفاده در محیط های آبی می باشد. لغات. کلیدی:.

ایران‌چک 1،000،000 ریال (آبی رنگ) - بانک مرکزی

1- ريز نوشته (ميکروپرينت) : نوشته‌هاي بسيار ريزي که با ابزار بزرگ‌نمايي قابل مشاهده هستند و تنها به وسيله دستگاه‌هاي چاپ امنيتي، چاپ مي‌شوند. 2- واتر مارک : نقش.

بررسی کارایی نانوذرّات گرافن‌اکساید در حذف کروم و سرب از محلول‌های آبی

6 فوریه 2015 . اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺬف دو آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﮐﺮوم و ﺳﺮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب دارد . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﮔﺮاﻓﻦ. اﮐﺴﺎﯾﺪ. ؛. ﮐﺮوم. ؛. ﺳﺮب. ؛. اﯾﺰوﺗﺮم ﺟﺬب. ؛. ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ . 1394 .. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزي ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ. ). 4(. Rafal Sitko .. ﻫﺎي ﻓﻠﺰي. : در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ. زﻣ،. ﺎن و ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺮب و. ﮐﺮوم. ،. ﻣﺘﻐﯿ.

در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ( ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠ 1

ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺠـﺎوز از ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد . ﻫﺎ و ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ در ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ. ﻓﻠـﺰات. ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم،. ﻛﺮوم . درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮاي دو ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد .. ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴ. ﻮ. م، ﺳﺮب. ) در آب . rjms.tums. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي. دوره. 20.

بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول‌های آبی به وسیله نانوکامپوزیت .

7 نوامبر 2017 . ﮐﻨﻨﺪه. زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺎدﻣﯿﻮم از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﻓﺴﯿ. ﻠﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰ، . ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑ. ﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﯿﮑﻞ ﻓﺮﯾﺖ . ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ. ﮑﯽ. رﻓﺴﻨﺠﺎن. دوره. 16. ، ﺷﻤﺎره.

فصلنامه بهداشت در عرصه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ین مجله فصلنامه بهداشت در عرصه را در انواع زمینه های بهداشتی مانند محیط - حرفه ای- آموزش . بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به . سیلان در حذف یون‌های فلزی سرب و کادمیوم از محیط آبی: مطالعه کینتیک و ایزوترم جذب.

مهندسی عمران مدرس: سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس

مجله مهندسی عمران مدرس فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی . اعتبار مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس در جلسه ۹/۱۰/۱۳۸۸ کمسیون نشریات علمی .. بررسی تأثیر میراگر اصطکاکی سیلندری بر پاسخ لرزه ای سازه های فلزی . حذف نفتالن از محلول آبی با استفاده از نانو صفحات گرافن: مطالعات جذب بهینه و مدل‌سازی.

مجله علمی پژوهان مقاله پژوهشی

بررسی جذب مس از محلول آبی توسط برگ علف پاغازه. 1. . آالینده های فلزی، مس می باشد که به طور گسترده در ... ظرفیت جذب سطحی از مهمترین فاکتورهای کنترل کننده.

مجله کننده فلزی آبی,

جذب بیولوژیکی یونهای کادمیم و مس از محیط آبی توسط سبوس گندم .

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن. /. دوره ﻫﻔﺪﻫﻢ . ﺟﺬب ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﻣﺲ از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ. روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . 11. ﮐﯿﻠـﻮ ژول ﺑـﺮ ﻣـﻮل. ﺑـﺮاي ﻣـﺲ. ) ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺬب ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ. ﻫﺮ دو ﻓﻠﺰ. ﺑﺮ روي ﺟﺎذب اﺳﺖ ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﯾﻮﻧﯽ ﻓﻠﺰي و ﺷﺎرژ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب اﺳـﺖ.

پوشش‌دهی پودر آلومینیم به منظور غیرحساس سازی و کاربرد در محیط‌های آبی

این پودرهای فلزی در زمینه‌های مختلف، از جمله علم مواد به طور گسترده مورد استفاده قرار . جلد ۸، شماره ۲ - ( مجله علمي پژوهشي مواد پرانرژي - تابستان ۱۳۹۲ ) جلد ۸ شماره ۲.