تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کلید خورد

10 ژوئن 2017 . تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کلید خورد . مالیات های مستقیم، نرخ مالیاتی از ۳۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد کاهش یافته است.

فهرست 50 نفر اول خریدار سکه به سازمان امور مالیاتی اعلام شد

29 جولای 2018 . تقوی نژاد افزود: در حمایت از تولید ملی ضرایب مالیاتی 95 درصد بخش تولید را کاهش دادیم بخشودگی جرایم مالیاتی را تمدید و بدهی ها را تقسیط کردیم.

موافقت با کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌های حقوقی - تازه های حسابداری

5 سپتامبر 2018 . وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت شورای گفتگو با کاهش ۵ درصدی نرخ . برچسب ها: ارایه لایحه کاهش 5 درصدی مالیات بر عملکرد تا اول مهرماه, کاهش.

درخواست سازمان مالیاتی برای کارت بازرگانی - اتاق بازرگانی ، صنایع .

16 دسامبر 2017 . به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، معاون سازمان امور مالیاتی از همکاری با اتاق . صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. . نمی‌رسد که بتوان آن را به دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کرد.

بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير اثربخشی دولت بر كاهش فرار مالياتی در كشورهای منتخب .. ریتسما و دیگران )2003( دریافتند كه سطح درآمد به طور مثبت به بدهی مالياتی وابسته است. ... همچنين اثر منابع درآمدی در بخش های صنعت و معدن، و نفت و گاز بر.

کاهش بدهی مالیاتی در صنعت معدن,

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کلید خورد

10 ژوئن 2017 . تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کلید خورد . مالیات های مستقیم، نرخ مالیاتی از ۳۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد کاهش یافته است.

قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور

10 مه 2015 . وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت. در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و . ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ؛. ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم .. چ در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ از ﻣﺸﻮق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.

تمدید تقسیط بدهی‌های مالیاتی - روزنامه دنیای اقتصاد

28 مه 2017 . انباشت بدهی مالیاتی بنگاه‌های صنعتی و مشکلات آن موجب شد تا این موضوع . و اجرایی کردن آن چالش تعیین مالیات بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد.

موافقت با کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌های حقوقی - تازه های حسابداری

5 سپتامبر 2018 . وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت شورای گفتگو با کاهش ۵ درصدی نرخ . برچسب ها: ارایه لایحه کاهش 5 درصدی مالیات بر عملکرد تا اول مهرماه, کاهش.

کاهش بدهی مالیاتی در صنعت معدن,

معافیتهای مالیاتی

ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ... ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻄﻮﺭ.

تهاتر مالیات با بدهی - روزنامه صمت

15 نوامبر 2016 . وب سایت رسمی روزنامه صمت (صنعت معدن تجارت) نخستین روزنامه صبح ایران با . ملیحه خورده‌پا - اقتصاد کلان: تهاتر بدهی مالیاتی پیمانکاران با بدهی دولت . سو بخشی از میزان بدهی دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به تقویت تولید و.

ایرنا - مالیات بر ارزش افزوده صنعت نساجی کاهش می یابد

25 آوريل 2018 . شهرکرد-ایرنا-مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این سازمان درصدد است مالیات بر ارزش افزوده در صنعت نساجی را صفر.

گذرنامه شفر به دلیل بدهی مالیاتی ضبط شد - خبرگزاری موج

24 ژوئن 2018 . گذرنامه سرمربی تیم فوتبال استقلال به دلیل بدهی مالیاتی از سوی مسئولان ضبط شد.

بدهکاران مالیاتی نمی‌توانند شرکت یا موسسه تاسیس کنند | پایگاه .

30 مه 2017 . مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره که اسم آن‌ها از طرف سازمان امور مالیاتی بر اداره ثبت شرکت‌ها به‌عنوان بدهکار مالیاتی اعلام‌شده است، نه‌تنها نمی‌توانند بدون.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ .. ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ... ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﻣﺎﺩﻩ.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مالیات بر ارزش افزوده و در امد به اینجانب تعلق میگیرد یا نه؟ . به استعلام وضعیت خوش حسابی مودی می نماید و شرکت ما را در حالی که بدهی مالیاتی ندارد واجد شرایط خوش.

بدهی ۱۲ هزار میلیاردی مالیاتی عاقبت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای!/ ماجرای .

18 آوريل 2018 . حسینی‌کیا بیان کرد: نظام بانکی، گمرک، نظام مالیاتی، وزارت صنعت، معدن . زمانیکه این امر شفاف شود، قطعاً فرار مالیاتی کشور ما بسیار کاهش خواهد.

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کلید خورد

10 ژوئن 2017 . تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کلید خورد . مالیات های مستقیم، نرخ مالیاتی از ۳۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد کاهش یافته است.

کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹به ۳درصد - اقتصاد آنلاین

24 آگوست 2018 . . کنندگان و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد از جمله آن هاست. . روز قبل نشستی با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد.

بدهی مالیاتی شرکت‌ها و خطر توقیف اموال مدیران - روزنامه دنیای اقتصاد

15 سپتامبر 2011 . عباس وفادار* در ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است: «مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد.

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 31/4/1394

فعاليت. هاي. اقتصادي. از. قبيل. فعاليت. هاي. صنعتي،. معدني،. تجاري،. خدماتي .. پرداخت. شود . افزايش. سرمايه. در. مورد. شركت. هايي. كه. قبالً. سرمايه. خود. را. كاهش. داده. اند .. بدهی. مالیاتی. سال. قبل. و. ارائه. اظهارنامه. مالیاتی. مربووط. بوه. سوال. جاری. در.

لایحه کاهش مالیاتی باعث وخیم تر شدن کسری بودجه تاریخی آمریکا .

10 آوريل 2018 . در حالی که لایحه کاهش بزرگ مالیاتی آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته به قانون تبدیل شد بررسی های جدید . وی افزود بدهی آمریکا اکنون معادل ۷۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. .. صادرات معدنی افت کرد؛ صنعتی رشد + جدول.

سازمان امور مالیاتی با کاهش مالیات بخش صنعت . - ماهنامه توسعه معادن

6 سپتامبر 2018 . رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سازمان امور مالیاتی با کاهش پنج درصدی مالیات بخش صنعت موافقت کرده که امید است این.

موافقت با کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌های حقوقی - تازه های حسابداری

5 سپتامبر 2018 . وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت شورای گفتگو با کاهش ۵ درصدی نرخ . برچسب ها: ارایه لایحه کاهش 5 درصدی مالیات بر عملکرد تا اول مهرماه, کاهش.

فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی اجاره‌ای - مشرق نیوز

18 جولای 2017 . این کارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می‌شود و باید به تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت برسد. . فرار مالیاتی که در گزارش سازمان امور مالیاتی آمده، مربوط به درآمد اشخاص . که این بدهی عمدتا ناشی از کسر دریافتی مربوط به کارت های بازرگانی یک بار .. کاهش رشد اقتصادی فصل بهار به ۱.۸ درصد.

بدهی مالیاتی شرکت‌ها و خطر توقیف اموال مدیران - روزنامه دنیای اقتصاد

15 سپتامبر 2011 . عباس وفادار* در ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است: «مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد.

بدهی کارت‌های بازرگانی برابر با ۱۲ درصد مالیات کالا - ایبِنا

20 جولای 2017 . وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را . وی افزود: اکنون دو سوم کارت های اجاره ای کاهش یافته است و انباشت بدهی آنها در.