تست ضربه - دانشگاه تربیت مدرس

شماره(های) تماس: 82883340 برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. تست ضربه. تعرفه خدمات. هزینه استفاده از تست ضربه به ازای هر نمونه.

آزمايشگاه مكانيك ضربه و نفوذ - دانشگاه صنعتی شریف

تجهيزات. دستگاه آزمايش نفوذ; دستگاه آزمايش ضربه تيلور; دستگاه آزمايش هاپکينسون فشاري; دستگاه گان گازي با قابليت سرعت‌دهي به پرتابه‌هاي 10 گرمي تا 500.

آزمایشگاه و تجهیزات – رازین پلیمر

به منظور تولید انواع محصولات رنگی دقیق ترین دستگاههای رنگ سنج پرتابل مورد استفاده قرار گرفته است این دستگاهها با دقت بالا توانایی تحلیل طیف رنگ و تعین.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو |تجهیزات

اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه در این بخش قرار داده شده است. دانشجویان و پژوهشگران برای آگاهی از مراکز ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی با استفاده از تجهیز.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو |تجهیزات

اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه در این بخش قرار داده شده است. دانشجویان و پژوهشگران برای آگاهی از مراکز ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی با استفاده از تجهیز.

آزمايشگاه مكانيك ضربه و نفوذ - دانشگاه صنعتی شریف

تجهيزات. دستگاه آزمايش نفوذ; دستگاه آزمايش ضربه تيلور; دستگاه آزمايش هاپکينسون فشاري; دستگاه گان گازي با قابليت سرعت‌دهي به پرتابه‌هاي 10 گرمي تا 500.

آزمایشگاه و تجهیزات – رازین پلیمر

به منظور تولید انواع محصولات رنگی دقیق ترین دستگاههای رنگ سنج پرتابل مورد استفاده قرار گرفته است این دستگاهها با دقت بالا توانایی تحلیل طیف رنگ و تعین.

برای تجهیزات آزمایش ضربه است 9377,

تجهیزات آزمایشگاه سیم و کابل

w w w . n s t s . i r. تجهیزات آزمایشگاه سیم و کابل . مستطیلی )برای تست ضربه و HDT( و . ... در آن ها تهیه قطعات دمبل شكل امكان پذیر نیست، در نظر گرفته شده است.

تجهیزات آزمایشگاه سیم و کابل

w w w . n s t s . i r. تجهیزات آزمایشگاه سیم و کابل . مستطیلی )برای تست ضربه و HDT( و . ... در آن ها تهیه قطعات دمبل شكل امكان پذیر نیست، در نظر گرفته شده است.

تست ضربه - دانشگاه تربیت مدرس

شماره(های) تماس: 82883340 برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. تست ضربه. تعرفه خدمات. هزینه استفاده از تست ضربه به ازای هر نمونه.