اصل مقاله (218 K) - نشریه محیط زیست طبیعی

بررسی گیاه پالایی خاک های آلوده به کادمیوم و کروم و تجمع زیستی آنها. در گیاه اسفناج .. در این تحقیق گزارش شد که گیاه آفتابگردان در استخراج. و انتقال این عناصر.

و اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺲ و روي از ﺛﯿﺮ ﺗﺄ ﯾﮏ ﺧﺎ

24 دسامبر 2013 . Spartina maritime. ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳـﯿﺪ اﺳـﺘﯿﮏ و اﺳـﯿﺪ ﺳـﯿﺘﺮﯾﮏ داراي. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات ﮐﺎدﻣ. ﯿﻢ، روي، ﺳﺮب، ﻣﺲ، ﮐﺮوم و. ﻧﯿﮑﻞ از ﺧﺎك ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.

بررسی آلودگی فلزات سنگین در ده گیاه دارویی پر مصرف در شهرستان .

این آلودگی ها می تواند توسط محصولات کشاورزی و از جمله گیاهان دارویی جذب و به علت . برای استخراج فلزات سنگین، از روش leaching با اسید نیتریک استفاده شد. . ها از حد مجاز (کروم 2، مس 150، سرب 10، کادمیوم 0.3 و جیوه 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم).

شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس از اندام هوایی گیاه روناس صخره زی .

از ﮐﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس ﺻﺨﺮه زي را ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .. ﮐﺮوﻣ. ﺎﺗﻮﮔﺮام ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻃﯿﻒ. ﻫﺎي. ﺣﺎﺻﻞ. ﺑﺎ. رﺳﻢ. ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام. ﯾﮏ. ﺳﺮي . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ.

بررسي تاثير جنس خاک بر نشت و جذب فلزات سنگين )کروم، سرب و .

انجام اين مطالعه بررسي نشت فلزات سرب، كروم و كادميوم از سه خاك آميخته به كمپوست مواد زائد . خاک و ويژگي هاي گياه برجذب و واجذب فلزات بستگي . خصوصيات فيزيکي و شيميائي خاک ها و کمپوست مورد مطالعه )استخراج فلزات با تيزاب سلطاني(.

gringing کروم و تجهیزات miling - Voice Technique

تجهیزات استخراج معادن طلا کلینکر سنگ شکن. سنگ شکن مخروطی، شن و ماسه شستشو و تجهیزات . gringing mill مورد . فیلم های گیاهی معدن کروم;. [اطلاعات بیشتر].

گیاه استخراج کروم,

خواص آلوئه ورا؛ ۹ فایده شگفت انگیز این گیاه | چطور

امروزه صنایع مرتبط با استخراج عصاره‌ی آلوئه ورا از بزرگ‌ترین صنایع وابسته به . مواد معدنی مانند کلسیم، مس، سلنیوم، کروم، منگنز، منیزیم، پتاسیم، سدیم و روی.

PDF Compressor - ResearchGate

و فلزات سنگین غیر ضروری آرسنیک، آنتی مونی، کادیوم، کروم، جیوه، سرب و . هستند که .. استخراج گیاهی بهترین روش حذف آلودگی از خاک بدون تخریب ساختمان خاک و.

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻓﺮآورده ﺿﺪﻋﺮق از ﮔﻴﺎه اﻧﺠﻴﻠﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﻴ

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ. : Azadbakhtmyahoo. ﭼﻜﻴﺪه. ﮔﻴﺎه اﻧﺠﻴﻠﻲ. (Parotia persica syn. . ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻼح زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﻮم، آﻫﻦ، ﻛﺮوم،. ﺳﺮب، ﺟﻴﻮه و روي اﺷﺎره .. ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج از روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن و. اﻟﻜﻞ.

گیاه استخراج کروم,

مقایسه اثر غلظت های عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی . - مجله علمی پژوهشی

9 جولای 2012 . مقايسه اثر غلظت عصاره های گیاه بابونه و کاسنی به تنهايی و ترکیب با داروی نیستاتین بر. رشد قارچ ... تولید. لوله. زايا. در. سرم. ايجاد کرده. و. جهت. کشت. بر. محیط. کروم. آگار. هب. مدت. 48. -. 24. سا ... استخراج م. ی شوند. 31). (.

ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﻴﺎه

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي. : ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،. ﮔﻴﺎه. ﭘﺎﻻﻳﻲ، اﺳﺘﺨﺮاج. ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺗﺼﻔﻴﻪ. ي. ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ. ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺗﺜﺒﻴﺖ . ﻛﺮوم. (. Cr. ) ، ﻧﻘﺮه. (. Ag. ) و ﺳﻠﻨﻴﻮم. (. Se. ) از ﺟﻤﻠﻪ. ي اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . )2(. ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و.

Alliumsstadium بر ) ( گیاه سیر روغنی ارزیابی اثرات ضدقارچی اسانس .

ارزیابی اثرات ضدقارچی اسانس روغنی گیاه سیر (Alliumsstadium) بر. کاندیدا آلبيکنس، کاندیدا . استاندارد بر روی محیطهای سابورودکستروز آگار ( ) و کروم آگار کانديدا کشت داده شدند. اسانس استخراج شده در ظرف استریل. درب دار( با توجه به فاز فرار).

اثر پماد عصاره برگ گیاه مورد برروند ترمیم زخم در رت های . - مجله طب مکمل

اثر پماد عصارة برگ گیاه مورد، بر روند ترمیم زخم در رت . گیاه مورد به دلیل استخراج روغن از برگ و. میوة آن از اهمّیت .. تری كروم مورد بررسی میکروسک. وپی قرار.

تاثیر کمپوست زباله شهری و بیوچار بر توانایی گیاه‌پالایی گونه .

5 ژوئن 2016 . ﮔﯿﺎه. ﭘﺎﻻﯾﯽ ﻓﻠﺰات. ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﺳﺮب، روي، ﮐﺮوم و ﻧﯿﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه. Bromus tomentellus .. و اﺳﺘﺨﺮاج آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ از آب، ﻫﻮا و ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﺑﯿﺶ. اﻧﺪوز (اﺑﺮﺟﺎذب)، ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ.

گیاه‌پالایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیاه‌پالایی فن‌آوری جدیدی است که در آن از گیاهان مقاوم برای حذف یا کاهش غلظت آلاینده‌های . کاربرد دارد و برای فلزاتی مانند سرب، کادمیم، مس، نیکل، روی و کروم مناسب است. . تولید انرژی گرمایی و الکتریکی است که می‌توان از گیاهان آلوده استخراج شوند.

ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه ﺧﺮﻓﻪ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇ

29 مه 2016 . در ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ از ﺧﺎك، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮوم در ﺧﺎك ﻣﻮ. رد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار .. Hexavalent Chromium extraction from soils acomparison.

بررسی کارآیی عدسک آبی (Lemna minor) در حذف فلزات سنگین از .

نیکل و کروم از محیط های آبی با استفاده از گیاه )عدسک آبی( می باشد هم چنین در این ... فرایند استخراج گیاهي است اما این روش براي پاالیش آب هاي زیرزمیني آلوده به کار.

مقاله بررسی اثرات کروم در فیزیولوژی گیاه و محیط زیست - سیویلیکا

کروم اثرات زیان آوری بر روی فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه مثل فتوسنتز، روابط . این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن.

PDF Compressor - ResearchGate

و فلزات سنگین غیر ضروری آرسنیک، آنتی مونی، کادیوم، کروم، جیوه، سرب و . هستند که .. استخراج گیاهی بهترین روش حذف آلودگی از خاک بدون تخریب ساختمان خاک و.

فرآیند استخراج طلا از سنگ معدن آن - صفحه خانگی

چگونه کروم استخراج از سنگ معدن کروم . Geology Science - طلا (اکتشاف و استخراج ، فرآوری ،استحصال . . فرایند شیمیایی گیاهی استخراج سنگ معدن نقره. فرایند.

آﺑﯿﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ آب آﻟﻮده ﮔﯿﺎه ﺗﺮﺑﭽﻪ در ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮوم ﺗﺄﺛﯿ V

10 ژوئن 2015 . ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ و ﻓﺴﻔﺮ. ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮوم. VI. در. ﮔﯿﺎه ﺗﺮﺑﭽﻪ. آﺑﯿﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ آب آﻟﻮده .. ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﮐﻮد ﮔﺎوي و ﮐﻮد. ﺧﻮﮐﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮوم. 6. ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ. اﺳﺘﺨﺮاج در. اﻧﺪام.

گیاه استخراج کروم,

اصل مقاله (218 K) - نشریه محیط زیست طبیعی

بررسی گیاه پالایی خاک های آلوده به کادمیوم و کروم و تجمع زیستی آنها. در گیاه اسفناج .. در این تحقیق گزارش شد که گیاه آفتابگردان در استخراج. و انتقال این عناصر.

فناوری نوین گیاه پالایی برای ایجاد محیط‌زیست پایدار

اﺳﺘﺨﺮاج. ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺑﺎﻻﺗﺮي. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري. از. ﮔﯿﺎﻫﺎن دارد. (. 11. و. 12. ). ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻏﻨﯽ از ﻓﻠﺰات ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻮاري ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي در. ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻘﺮه، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﮐﺮوم، ﻣﺲ، ﺟﯿﻮه، ﻧﯿﮑﻞ، ﺳﺮب و روي.

«وتیور»، گیاهی مناسب برای جذب فلزات سنگین خاک - ایسنا

2 دسامبر 2017 . این مدرس دانشگاه تصریح کرد: وتیور گیاهی دائمی و چندساله است که ریشه‌های . سرب، آرسنیک، کادمیوم، کروم، مس، جیوه، نیکل، روی و سلنیم تحمل بالایی دارد و . دارد و اسانس بسیار معطر و گران‌قیمت از ریشه‌های گیاه استخراج می‌شود .

آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎك - مجله مدیریت خاک و تولید پایدار

18 نوامبر 2015 . ﮔﯿﺎﻫﺎن. از. /5. 0. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻗﻄﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ. ﺷﺪﻧﺪ . ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﮑﻞ، آﻫﻦ و روي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه . ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ... ﺟﺬب ﮐﺮوم در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ.

بررسی میزان تحرک‌پذیری و ارزیابی خطر فلزات سنگین کادمیوم، کروم .

5 آگوست 2015 . ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ. -. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آزاد ﺷﻮد و. از ﻃﺮﯾـﻖ آب ﺟـﺬب ﮔﯿـﺎه. ﺷﺪه. و وارد زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺷـﻮ. ﻧ. ﺪ. از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ روش. ﻫـﺎ. ﺑـﺮاي. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎزﻫﺎي. ﺗﺒﺎدل ﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒـﺎدل اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﺮﺗﯿﺒـﯽ.

گیاه استخراج کروم,

و اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺲ و روي از ﺛﯿﺮ ﺗﺄ ﯾﮏ ﺧﺎ

24 دسامبر 2013 . Spartina maritime. ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳـﯿﺪ اﺳـﺘﯿﮏ و اﺳـﯿﺪ ﺳـﯿﺘﺮﯾﮏ داراي. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰات ﮐﺎدﻣ. ﯿﻢ، روي، ﺳﺮب، ﻣﺲ، ﮐﺮوم و. ﻧﯿﮑﻞ از ﺧﺎك ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.

(کادمیوم، کروم، مس، سرب و روی) در گیاهان زراعی کشت شده

فعاليت‌هايي مثل استخراج معادن، ذوب و آب‌کاري فلزات، استفاده ازحشره کش‌ها، استفاده از فاضلاب-هاي شهري و صنعتي به عنوان منبع آبياري از منابع آلودگي محيط با.