شرکت های تجهیزات سنگین اجاره

تجهیزات سنگین اجاره معدن زغال اندونزی انجمن معدن ذغال برای . شرکت . هزینه های سنگین ثبت شرکت، مالیات، اجاره دفاتر، تجهیزات، اقامت و حقوق کادر تخصصی را چطور . . خرید و فروش اجرای عملیات نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین اعم از تجهیزات .

ایران فاینانس - ليزينگ ( Leasing)

آريا ليزينگ بعدها به ليزينگ صنعت و معدن تغيير نام داد( سهام هر دو شركت ياد . در ليزينگ عملياتي ارزش خالص فعلي مجموع اجاره بها از قيمت جاري تجهيزات كمتر است. . مي شود، اجاره بهاي محاسبه شده در ليزينگ مالي شامل هزينه هاي زمان خريد تجهيزات و.

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ . ﺑﻠﺪوزر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻄﻴﺢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎروش ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ و .. درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎﻋﺖ و اﺟﺎره از ﻗﺮار ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ.

خدمات - لرزه نگاری ژرف کاو

25 ژانويه 2016 . تجهيزات را رزرو نماييد، اين كار به منزله سفارش اجاره نيست بلكه صرفاً تجهيزات را از . کلیه هزینه های حمل بعهده اجاره کننده می باشد. . زیرزمینی; مطالعات ساختگاه قبل از عملیات ژئوتکنیک; نقشه برداری از ساختارهای زمین شناسی; اکتشاف و نقشه برداری از موقعیت ماده معدنی; موقعیت یابی نشت آب از دیواره سدهای خاکی.

هزینه عملیاتی - تعریف هزینه عملیاتی چیست؟ | مدیرمالی (آموزش سرمایه .

اگرچه هزینه های عملیاتی عموماً شامل هزینه های سرمایه ای نمی‌شوند، اما می‌توانند بسیاری . هزینه تحقیق و توسعه غیر سرمایه ای، مخارج مربوط به تجهیزات اداری، اجاره، تعمیر و.

حسابرسی شده

1 نوامبر 2017 . صورتهای مالی شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا (سهامی خاص) شامل . طبق استانداردهای حسابداری، هزینه های جذب نشده در تولید . کسر و تحت عنوان سایر هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان انعکاس یابد. ... استخراج و فرآوری مواد معدنی و ماشین آلات و تجهیزات معدنی 6- انجام خدمات بازرگانی ... اجاره ماشین آلات.

چقدر هزینه سنگ شکن سنگ معدن روی - سنگ شکن فکی برای فروش

. پردازش سنگ معدن طلا; هزینه های آسیاب ذغال سنگ; هزینه اجاره تجهیزات معدن در غنا . و جو سنگ و سنگ شکن است; سنگ شکن هزینه تولید ماشین; هزینه های عملیاتی از دامپر و . استفاده از روشهاي مدرن و مكانيزه در استخراج سنگ معدن در معادن روباز متداول مي‌باشد. . وب سایت شرکت مهندسی فن آوری اطلاعات رایا سپهر و نرم افزار های حسابداری مالی.

اجاره يا خريد - شرکت لیزینگ صنعت و معدن

در تصمیم گيري در مورد اجاره یا خرید باید ارزیابی مورد به مورد هزینه های نسبی و عوامل دیگر در نظر گرفته . مزایای مالی و عملياتي گزينه هاي جایگزین و ساخت تجهیزات

درباره لیزینگ » لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین

2 ژانويه 2015 . قراردادهاي مربوط به لیزینگ عملیاتی قابل فسخ از جانب اجاره کننده است. . لیزینگ عملیاتی به طور گسترده درمورد تجهیزاتی که در معرض تغییرات . در لیزینگ مذکور، هزینه هاي مربوط به تعمیرات و نگهداري و بیمه توسط . گفتنی است آریا لیزینگ بعدا به شرکت پی خرید و سپس لیزینگ صنعت و معدن تغییر نام داد.

استاندارد بين‌المللي حسابداري بخش عمومي شماره 13

الف) قراردادهاي اجاره براي اكتشاف يا بهره برداري از مواد معدني، نظير نفت، گاز طبيعي و . ب) سرمايه گذاري در املاك كه موجر تحت عنوان اجاره هاي عملياتي ارائه ميكند (به . بار است (يعني شناسايي داراييها، بدهيها، درآمد يا هزينه هاي ناشي از اجاره، حسب مورد).

شرکت های تجهیزات سنگین اجاره

تجهیزات سنگین اجاره معدن زغال اندونزی انجمن معدن ذغال برای . شرکت . هزینه های سنگین ثبت شرکت، مالیات، اجاره دفاتر، تجهیزات، اقامت و حقوق کادر تخصصی را چطور . . خرید و فروش اجرای عملیات نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین اعم از تجهیزات .

آسیب‌شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک‌های ایران: مطالعه موردی بانک سپ

ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک اﺟﺎره در ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎی اﯾﺮان. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ. 1. ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن. داﻧﺸﯿﺎر . ﭘﮋوﻫﺶ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﺑﺰار ﺻﮑﻮک اﺟﺎره. اراﺋﻪ ... اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ. (. ﺳﻠﻤﺎن،. ).2005. اﯾﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﺻـﮑﻮک در ﻗﺎﻟـﺐ اوراق اﺟـﺎره داراﯾـﯽ ﺑـﺮای ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر از ﺳـﻮی ﻣﻨـﺬر ﻗﺤـﻒ. 1. در . اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ .. ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی.

متن کامل(DOCX) - پایگاه اطلاعات سرمایه گذاری ایران

شاخصهای اقتصادی, 6-1, شاخصهای عملیاتی, 2-1 . به عبارتی دیگر هزینههای یک بنگاه اقتصادی معمولاً به راحتی قابل رویت نیستند و به سادگی قابل تشخیص.

هزینه عملیاتی - تعریف هزینه عملیاتی چیست؟ | مدیرمالی (آموزش سرمایه .

اگرچه هزینه های عملیاتی عموماً شامل هزینه های سرمایه ای نمی‌شوند، اما می‌توانند بسیاری . هزینه تحقیق و توسعه غیر سرمایه ای، مخارج مربوط به تجهیزات اداری، اجاره، تعمیر و.

هزینه تعمیرات اساسی اموال به چه حسابی منظور میگردد و مبنای تشخیص .

25 ژانويه 2018 . هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارایی ثابت به دو دستهء تعمیرات اساسی و . اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام . برای مثال ، مخارج سرویس یا بازدید کلی ماشین‌آلات و تجهیزات معمولاً به این دلیل که . ۱۵ نکته درباره مالیات اجاره وفق ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم · همه چیز درباره.

نقش لیزینگ عملیاتی در رفاه اجتماعی - شرکت لیزینگ جامع سینا

امروزه استفاده از اجاره های عملیاتی، شاخصی معنادار و معیاری روشن از توسعه یافتگی . تجاری. با. عمر. مفید. کوتاه،. تجهیزات کارخانه. ای،. ماشین آالت. معادن. و. یا وسایل. حمل . تجهیزاتی. با. مدل. باالتر. استفاده. کند . در. لیزینگ عملیاتی. هزینه هایی همچون.

تجهیزات معدن اجاره برای هزینه های عملیاتی,

معنی هزینه - دیکشنری آنلاین آبادیس

اگر تجهیزات به جای اینکه خریداری شوند، اجاره شوند، جزء هزینه های عملیاتی محسوب می شوند. این یکی از دلایلی است که در صورت سود و زیان هزینه های عملیاتی به هزینه.

5139 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮ &

ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ .. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ (ﺩﻳﺘﺎ)، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻓﻀﺎ، ﻧﺼﺐ ﺁﻧﺘﻦ .. ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻓﻠﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ. ﻦ).

حسابرسی شده

1 نوامبر 2017 . صورتهای مالی شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا (سهامی خاص) شامل . طبق استانداردهای حسابداری، هزینه های جذب نشده در تولید . کسر و تحت عنوان سایر هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان انعکاس یابد. ... استخراج و فرآوری مواد معدنی و ماشین آلات و تجهیزات معدنی 6- انجام خدمات بازرگانی ... اجاره ماشین آلات.

تفاوت هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی - متا - Page 1 of 1

25 آگوست 2014 . مثلا حقوق کارگران بخش تولید ، اجاره کارگاه ، تهیه مواد ، ملزومات می تواند در هزینه های عملیاتی قرار گیرد و بقیه مواد در هزینه های غیر عملیاتی

اقامت و کار در اتریش - AMS

از آنجاییکه مهارت های زبان آلمانی و همچنین صالحیت های حرفه ای از مهم ترین عوامل در مسیر . هزینه های زندگی در اتریش . 3.6.3.4 هزینه های مربوط به شروع قرارداد اجاره .. 1.5 لیتر آب معدنی شروع از 0.29 یورو . هزینه های عملیاتی شامل هزینه های آب و فاضالب، تعمیر و نگهداری کانال فاضالب، دفع زباله، . زمین بازی، تجهیزات شستشوی لباس و .

ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ۱۳۷۷ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ

ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﺝ. -. ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ. : ﻣﺠﻮﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ... ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻌﺎﺩﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺁﻥ ﺑـﻪ . ﻣﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺑﻬﺎﺀ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ.

آئین نامه استفاده بیمه نامه اعتباری.docx - روابط عمومی صندوق بیمه .

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺻﻨﺪوق ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي. ﺑﯿﻤﻪ اي. ﻻزم، ﺟﻬﺖ . در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻫﺎي وزارت. ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﯿﻪ و . واﺣﺪﻫﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث: اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺿﺮوري از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، اﺟﺎره و ... ﻣﺤﻞ . ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ در.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ. ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ... ﺟﺎﺭﻩ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺗﺒﺼﺮﻩ. ۷. – .. ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ .. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ.

تفاوت بین هزینه‌های عملیاتی و هزینههای سرمایه‌ای

3 دسامبر 2015 . اگر تجهیزات به‌جای اینکه خریداری شوند، اجاره شوند جزء هزینه‌های عملیاتی محسوب می‌شوند. این یکی از دلایلی است که در صورت سود و زیان هزینه‌های.

همه چیز درباره حسابداری لیزینگ (طبق استانداردهای حسابداری) - سایت .

19 مه 2018 . ۲- ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ، ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ . . ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ . ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ .. پرسش وپاسخ درباره حسابداری معدن · نحوﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

تجهیزات معدن اجاره برای هزینه های عملیاتی,

متن کامل(DOCX) - پایگاه اطلاعات سرمایه گذاری ایران

شاخصهای اقتصادی, 6-1, شاخصهای عملیاتی, 2-1 . به عبارتی دیگر هزینههای یک بنگاه اقتصادی معمولاً به راحتی قابل رویت نیستند و به سادگی قابل تشخیص.

:م پنج فصل سرفصل و تعاريف حساب ها

پرداختها. 616336. ﭘﯿﺶ. ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره. 616332. ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ. 616333. ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﭘ. ﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺟﺎري. 616334. ﺳﻔﺎرﺷﺎت در راه. 266. اموال، ماشين آالت و. 266336. زﻣﲔ. تجهيزات. 266332. ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت زﻣﲔ. 266333. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .. معادن و منابع طبيعي. ب. -. دارائي نامشهود . مي شود ولو آنکه رقم با اهميتي باشد در دوره وقوع به حساب هزينه هاي عملياتي ثبت مي گردد.