نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

نشریه علمی-پژوهشی "مهندسی معدن" وابسته به انجمن مهندسی معدن ایران از سال 1385 فعالیت خود را به صورت دو فصلنامه آغاز کرد. هدف از انتشار این نشریه فراهم آوردن.

سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

در راستاي ارتقاء دانش حرفه اي و کاربردي متخصصين عرصه معدن واحد آموزش سازمان نظام مهندسي معدن استان اصفهان، اقدام به برگزاري دوره هاي ويژه ارتقاء پايه اعضاء سازمان.

سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوي

اولين جلسه هيأت مديره دوره ششم در مورخ دوم خردادماه 97 در محل سازمان برگزار گرديد که در اين جلسه جناب آقاي دکترحبيب‌اله ترشيزيان به اتفاق آراء به سمت رياست سازمان.

سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوي

اولين جلسه هيأت مديره دوره ششم در مورخ دوم خردادماه 97 در محل سازمان برگزار گرديد که در اين جلسه جناب آقاي دکترحبيب‌اله ترشيزيان به اتفاق آراء به سمت رياست سازمان.

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران - همایش های ایران

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۸ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی معدن ایران و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.

بیتمن ججنج مهندسی معدن منگنز,

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

نشریه علمی-پژوهشی "مهندسی معدن" وابسته به انجمن مهندسی معدن ایران از سال 1385 فعالیت خود را به صورت دو فصلنامه آغاز کرد. هدف از انتشار این نشریه فراهم آوردن.

انجمن علمی مهندسی معدن برگزار می کند: کنفرانس ها و سمینارهای .

8 نوامبر 2016 . آشنایی با رشته مهندسی معدن و معرفی آن در سطح دانشگاه و کشور، امری ضروری و مورد توجه این انجمن از بدو تاسیس بوده و موفقیت های بزرگی در این.

سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

در راستاي ارتقاء دانش حرفه اي و کاربردي متخصصين عرصه معدن واحد آموزش سازمان نظام مهندسي معدن استان اصفهان، اقدام به برگزاري دوره هاي ويژه ارتقاء پايه اعضاء سازمان.

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران - همایش های ایران

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۸ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی معدن ایران و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.

انجمن علمی مهندسی معدن برگزار می کند: کنفرانس ها و سمینارهای .

8 نوامبر 2016 . آشنایی با رشته مهندسی معدن و معرفی آن در سطح دانشگاه و کشور، امری ضروری و مورد توجه این انجمن از بدو تاسیس بوده و موفقیت های بزرگی در این.