خون و فراورده های خونی Archives - شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران

صفحه نخست / خون و فراورده های خونی . ساخت وسایل پزشکی در خاورمیانه افتخار دارد با پیشینه سالها تحقیق و تلاش به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات یکبار.

پایش عملکرد صافی ها

صافی ها )فيلترها(: بنا به وظيفه ای که به عهده دارند، عاملی برای افزایش عملکرد مناسب تجهيزات در . کليه ها گشته، سپس خون تصفيه شده از طریق سياهرگ ها به بدن باز می گردد. . به طور مثال، در تولید پنیر و پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون شیر از.

فیلترهای خون تولید,

نقش انواع فیلتر در میزان هیپوکسمی بیماران همودیالیزی

ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ. ﺑﻪ ﻛﺎر. رﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط دارد . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰي. ﺑﺎ. ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﺑﺮ. ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ. ﺑﻪ ﻛـﺎر. رﻓﺘـﻪ. ﻣﻲ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﻮﻟﻔﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮن ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛـﻪ ... ﺷﺪن ﭘﻼﻛﺘـﻬﺎ و ازدﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻓﻴﺒﺮوﻧﻜﺘﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺘﺎ.

تولید فیلتر تصفیه‌کننده خون تالاسمی‌ها متوقف شد! - عصرایران

7 ژانويه 2013 . مشهدی افزود: برای تزریق خون بدون لکوسیت، بیماران تالاسمی می‌توانند از فیلتر استفاده کنند که یکی از آنها فیلتراسیون قبل از تزریق خون است و.

وسایل پزشکی

کارخانه تولید وسایل پزشکی. . خط تولید فیلتر خون برای بیماران کلیوی (دیا لیز) با هر راندمان کاری. دستگاه های تشخیص سریع بیماری برای بیماران، دیابتی،.

کیسه خون فاینال.cdr

انواع کیسه های خون بدون فیلتر. انواع ست .. کیسه خون تولید صنایع پزشکی فارمد به عنوان یک محصول پزشکی حیاتی، مطابق با استانداردهای 1-3826. ISO. 3826.

نقش انواع فیلتر در میزان هیپوکسمی بیماران همودیالیزی

ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ. ﺑﻪ ﻛﺎر. رﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط دارد . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰي. ﺑﺎ. ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﺑﺮ. ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ. ﺑﻪ ﻛـﺎر. رﻓﺘـﻪ. ﻣﻲ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﻮﻟﻔﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮن ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛـﻪ ... ﺷﺪن ﭘﻼﻛﺘـﻬﺎ و ازدﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻓﻴﺒﺮوﻧﻜﺘﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺘﺎ.

ارزیابی اولین کیت تولید شده در جمهوری اسلامی ایران برای اندازه‌گیری TS

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ. TSH. ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻥ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ. (. ﻛﻴﺖ. TSH. ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ. ) ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ. ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﮔﺎﻡ. ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻠﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻃﺮﺡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﻛﻢ. ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ.

تولید فیلتر تصفیه‌کننده خون تالاسمی‌ها متوقف شد! - عصرایران

7 ژانويه 2013 . مشهدی افزود: برای تزریق خون بدون لکوسیت، بیماران تالاسمی می‌توانند از فیلتر استفاده کنند که یکی از آنها فیلتراسیون قبل از تزریق خون است و.

فیلترهای خون تولید,

واحد فراورده - اداره کل انتقال خون استان آذربایجان شرقی

این بخش پس از دریافت کیسه خون از واحد خونگیری، فرآیند تهیه و تولید فرآورده های . RBC کم لكوسيت به ازاي هر واحد6*10×5لکوسیت داشته و فيلترهاي استاندارد 170.

خون و فراورده های خونی Archives - شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران

صفحه نخست / خون و فراورده های خونی . ساخت وسایل پزشکی در خاورمیانه افتخار دارد با پیشینه سالها تحقیق و تلاش به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات یکبار.

این ۱۰ عادت کلیه ها را نابود می کند! - فردا

15 مه 2016 . کلیه های انسان روزانه ۱۲۰ – ۱۵۰ لیتر خون را فیلتر می کنند و برای حفظ . یکی از اصلی‌ترین وظایف کلیه بیرون راندن مواد زاید تولید شده بر اثر.

پایش عملکرد صافی ها

صافی ها )فيلترها(: بنا به وظيفه ای که به عهده دارند، عاملی برای افزایش عملکرد مناسب تجهيزات در . کليه ها گشته، سپس خون تصفيه شده از طریق سياهرگ ها به بدن باز می گردد. . به طور مثال، در تولید پنیر و پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون شیر از.

تصفیه‌کننده خون در بدن - تبیان

10 دسامبر 2012 . کلیه‌ها در فرآیندی پیچیده، علاوه بر تولید هورمون‌ها و آنزیم‌های ضروری برای . قطرات خون فیلتر شده از طریق تعدادی لوله کوچک موسوم به توبول‌ها، به.

فیلتر لکوسیت | سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر ایران

فیلتر لکوسیت. تزریق خون و مشتقات حاصله از آن جهت درمان بعضی از بیماران مانند بیماران مبتلا به تالاسمی استفاده می گرددو لیکن با وجود تاثیرات مفید و موثر.

بررسی عوارض انتقال خون در بیماران مبتلا به تالاسمی بیمارستانهای آموز

24 ژوئن 2010 . ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮارض اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي . ﺑﺎ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺧﻮن . زﻧﺠﻴـﺮه ﮔﻠـﻮﺑﻴﻨﻲ ﺑﺘـﺎ و آﻟﻔـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏﻴـﺮ ﻣـﻮ ﺛﺮ.

تصفیه‌کننده خون در بدن - تبیان

10 دسامبر 2012 . کلیه‌ها در فرآیندی پیچیده، علاوه بر تولید هورمون‌ها و آنزیم‌های ضروری برای . قطرات خون فیلتر شده از طریق تعدادی لوله کوچک موسوم به توبول‌ها، به.

لکوسیت‌ها و عوارض انتقال خون - مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم .

8 مه 2017 . ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده. ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ .. ﺧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و. ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﻮﻟﮑﻮل ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ.

لکوسیت‌ها و عوارض انتقال خون - مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم .

8 مه 2017 . ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده. ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎ .. ﺧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و. ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﻮﻟﮑﻮل ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ.

نشانه های خاموش سرطان خون - مشرق نیوز

4 سپتامبر 2016 . لوسمی یک نوع سرطان خون است که باعث تولید غیرطبیعی و بیش از حد سلول های سفید خونی می شود. اگر شما یک بیمار مبتلا به سرطان خون هستید،.

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ. ﻫﺎي ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زداﻳﺶ ﻟﺨﺘﻪ. ﻫﺎي. رﻳﺰ ﺧﻮﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﻪ در دوﻧﻮع. So-Fil 02. و. So-Fil 01. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . So-Fil 01. ﺑﺮاي ﻳﻚ واﺣﺪ ﺧﻮن و.

ارزیابی اولین کیت تولید شده در جمهوری اسلامی ایران برای اندازه‌گیری TS

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ. TSH. ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻥ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ. (. ﻛﻴﺖ. TSH. ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ. ) ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ. ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﮔﺎﻡ. ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻠﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻃﺮﺡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﻛﻢ. ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ.

پویا ژن آزما - وب سایت رسمی شرکت پویا ژن آزما | بیوفیلتر | فیلتر .

تولید و توزیع انواع کیتهای مولکولی در زمینه جداسازی پلاسمید و DNA ژنومی از منابع مختلف زیستی شامل باکتری ، قارچ ، سلولهای یوکاریوت ، کشت سلولی و خون.

وسایل پزشکی

کارخانه تولید وسایل پزشکی. . خط تولید فیلتر خون برای بیماران کلیوی (دیا لیز) با هر راندمان کاری. دستگاه های تشخیص سریع بیماری برای بیماران، دیابتی،.

واحد فراورده - اداره کل انتقال خون استان آذربایجان شرقی

این بخش پس از دریافت کیسه خون از واحد خونگیری، فرآیند تهیه و تولید فرآورده های . RBC کم لكوسيت به ازاي هر واحد6*10×5لکوسیت داشته و فيلترهاي استاندارد 170.

دستورالعمل الزامات ومشخصات صافی دیالیز

14 مارس 2017 . کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان فیلتر همودیالیز به منظور احراز ایمنی، . فیبرها وعبور مایع دیالیز در خلاف جهت جریان خون از قسمت بیرونی.

موفقیت شرکت دانش بنیان شیراز برای تولید خون کنترل کننده .

25 جولای 2018 . شرکتی دانش بنیان در شیراز موفق به تولید خون کنترل هماتولوژی شد. . با عبور از فیلترهای آزمایشگاهی مختلف از لحاظ کیفیت و نداشتن ویروس.