مراحل استخراج فایل ارسالی به ساماوه شرکای کاری بیمه سالمت : از طریق .

مراحل استخراج فایل ارسالی به سامانه شرکای کاری بیمه سلامت. از طریق نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان: * قبل از انجام کلیه مراحل زیر، از آخرین آپدیت بودن نرم.

مراحل استخراج فایل ارسالی به ساماوه شرکای کاری بیمه سالمت : از طریق .

مراحل استخراج فایل ارسالی به سامانه شرکای کاری بیمه سلامت. از طریق نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان: * قبل از انجام کلیه مراحل زیر، از آخرین آپدیت بودن نرم.

کاربری راهنمای مستنذ پنل مذیریت شرکای کاری PCP - پنل مدیریت .

15 نوامبر 2016 . یا حقوقی دیگری انتقال داد. هیچ کدام از اقلام این سند را نمی توان بدون اجازه کتبی از شرکت ایده پردازان آویهنگ مورد استفاده قرار داد، مجددا. استفاده نمود،.

کاربری راهنمای مستنذ پنل مذیریت شرکای کاری PCP - پنل مدیریت .

15 نوامبر 2016 . یا حقوقی دیگری انتقال داد. هیچ کدام از اقلام این سند را نمی توان بدون اجازه کتبی از شرکت ایده پردازان آویهنگ مورد استفاده قرار داد، مجددا. استفاده نمود،.

آموزش تصویری نحوه ارسال فایل الکترونیک نسخ در سامانه شرکای کاری .

آموزشی نحوه ارسال فایل الکترونیکی نسخ از طریق. : سامانه خدمات. رسانی به. شرکای کاری psc.bimehsalamat. )داروخانه ها ، نصویر برداری ، آزمایشگاهای طرف.

سامانه خدمت رسانی به شرکای کاری

ورود به سامانه برای ورود به سامانه اطلاعات زیر را وارد کرده و بر روی دکمه ورود به سامانه کلیک کنید. نام کاربری و گذرواژه وارد شده معتبر نیست! آیا تاکنون ثبت نام نکرده.

سازمان بیمه سلامت ایران/شرکای کاری

5 روز پیش . در صورت وجود مشکل در ارسال فایل نسخ یا ثبت نام در سامانه شرکای کاری با شماره تلفن 33378553 تماس حاصل فرمائید

آموزش تصویری نحوه ارسال فایل الکترونیک نسخ در سامانه شرکای کاری .

آموزشی نحوه ارسال فایل الکترونیکی نسخ از طریق. : سامانه خدمات. رسانی به. شرکای کاری psc.bimehsalamat. )داروخانه ها ، نصویر برداری ، آزمایشگاهای طرف.

سامانه خدمت رسانی به شرکای کاری

ورود به سامانه برای ورود به سامانه اطلاعات زیر را وارد کرده و بر روی دکمه ورود به سامانه کلیک کنید. نام کاربری و گذرواژه وارد شده معتبر نیست! آیا تاکنون ثبت نام نکرده.

سازمان بیمه سلامت ایران/شرکای کاری

5 روز پیش . در صورت وجود مشکل در ارسال فایل نسخ یا ثبت نام در سامانه شرکای کاری با شماره تلفن 33378553 تماس حاصل فرمائید