بلدوزر - راهنمای جامع آشنایی با بولدوزر - ژوپیتر | مرجع بررسی و .

12 جولای 2018 . بلدوزر از جمله ماشین آلاتی است که در عملیات های ساختمانی و عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد.در این . سایر مقالات مرتبط را به ترتیب بخوانید: 1 امین از 10 سری ماشین آلات عمرانی . البته برای سنگ ها و یا گودبرداری سطوح سخت توصیه نمی شود. . این ریپر معمولاً برای زمین های صخره ای نرم مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات ماشین آلات معدنی - شهر مجازی سنگ ایران

این مجموعه شامل تمامی ماشین آلات سبک و سنگین معدن می باشد.

اصول باربري و بارگيري در معادن روباز سنگهاي ساختماني - TickStone .

و در بخش پاياني هم به معرفي اجمالي ماشين آلات ترابري در معادن روباز خواهيم پرداخت . .. آساني وسيله اي را كه بر آن سنگ بار ميشود ، خراب ميكند، استفاده از وينچ كاملا" . يكي ديگر از عوامل موثر در مورد بيل مكانيكي و جرثقيل هاي متحرك شرايط ايمني است.

استوانه ای سنگ زنی ماشین آلات مورد استفاده در پاکستان,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزان، ﻓﻘﺪان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎءﻫﺎي رﯾﺸﻪ ﻟﺨﺖ ﭘﯿﺎز . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺸﺎءﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎء ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ. ﻦ دﺳﺘﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ .. دﻧﺪه ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾـﮏ ﻣﺤﻔﻈـﻪ .. ﺎك و ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﻮده و ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﯽ ﺑـﺬر. را. ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از. ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ .. Pakistan Journal of Botany 42 (1):.

آسیاب آسیاب آسیاب جدول سنگ - آسیاب و ماشین آلات معدن

آسیاب سیمان جدول- سنگ شکن سازنده‌آسیاب pfiffer برای سنگ زنی . . آسیا های گلوله ای ( Ball Mill ) این آسیاب معمولا به شکل استوانه است که در آن حجم . . این دستگاه برای آسیاب نمودن انواع مواد معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. . مدار باز آسیاب اولیه برای مینی آسیاب مرطوب تولید کنندگان آسیاب · آسیاب توپ پاکستان شاهین آسیاب آسیاب.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮت ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ آن . اي ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺘﻬﺎي ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻠﻔﺎت داﻧﻪ در ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ. ﻫﺎي. JD-955 .. ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣـﯽ ﻗـﺮار . ﺻﻐﯿﺮ، ﺳﻮرﯾﻪ، ﻗﻔﻘﺎز، اﯾﺮان، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻣﺘﺪاد ﻣـﯽ. ﯾﺎﺑـﺪ .. ﻧﻮع ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ .. آﻻت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در .. زﻧـﯽ و ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ.

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻭﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﻮﺵ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﭼﺮﺥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ. ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ. Desiyn and . ﺑﻪ ﻓﺮﻡ ﺑﻴﻀﻮﻱ ﻭﺩﺭﻓﻀﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﻃﺮﺍﺣﻲ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﻚ .. ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎﺭﻫ. ﺎﻱ ... ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﺪﺩﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺪﻭﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ.

تخته سنگ صابون سازی - صفحه خانگی

فرایند تولید صابون | تولید صابون با استفاده از سود سوزآور . . فرعی متعدد ، ساقه های ترد ، سفید رنگ و بر روی آن برگ های استوانه ای کم و بیش کشیده و دراز گوشتی و آب دار . سنگ زنی و پرداخت دستگاه - xyzps . زغال سنگ میلی متر به میلی متر · سنگ شکن مخروطی بخشی یدکی در سوئد · معدن آهنگ ماشین آلات سنگ زنی سنگ آهک.

استامپ چرخ ایتالیا روتور - سنگ شکن موبایل برای استخدام سنگ شکن .

سنگ شکن مخروطی hpt · ادامه مطلب . رد سلب مسئولیت( * فیلد مورد نیاز را رد می کند). . موتورهایی هستند که برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت از آنها استفاده می شود. . استامپ چرخ روتور ایتالیا; توپ رو سنگ شکن ذغال سنگ برای . . تولید کنندگان چرخ دانه مزرعه در پاکستان . . ماشین آلات سنگ زنی استوانه تولید کنندگان ایتالیا.

بيماري هاي حبوبات

ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ درون ﺑﺬر روي ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و ﺿﻌﻒ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. 58 . ﮔﯿﺎه ﻧﺨﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎرچ ، ﺑﺎﮐﺘﺮي ، وﯾﺮوس و ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ... ﺳﺨﺘﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﮐﺮوي ﺗﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺎه رﻧـﮓ و ﭘﻮﺳـﺖ دروﻧـﯽ ﺳـﻔﯿﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ... ﻗﺎرچ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻄﺮات آب اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن آﻟﻮده ، ﺑﺎد ، اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺑـﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺰرﻋـﻪ.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

بر اساس نیازهای تولید میلیون ها مشتری، SKY ماشین آلات صنعتی فرز را که به طور کامل تولید پودر خام، پودر خشن و پودر فوق العاده ای را پوشش می دهد، توسعه داده است. . ما در تحقیق، توسعه، و تولید سنگ شکن صنعتی، پودر سنگ زنی، تجهیزات فرآوری . از سنگ شکن فکی سنگ شکن ضربه ای سنگ شکن مخروطی و سری VSI برای سنگ.

زﻫﻜﺸﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ - ResearchGate

آﻻت. ﻛﻤﻜﻲ. 147. 5-7-. ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص زﻫﻜﺸﻲ. 151. 5-7-1-. ﺗﺮﻧﭽﺮﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎك. ﻫﺎي ﺳﺨﺖ. 151 ... اي در ﻣﺼﺮ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن،. ﭼﻴﻦ، . ﺷﺒﻜﻪ زﻫﻜﺸﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ .. ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ ﺷﻲء ﺻﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻮه در اﻧﺘﻬﺎ ا .. ﺗﺮاﻧﺸﻪ. ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﺎرﮔﺬاري ﻟﻮﻟﻪ .ﻫﺎ. واﺣﺪ ﺗﺮاﻧﺸﻪ. زﻧﻲ. واﺣﺪ ﺗﺮاﻧﺸﻪ. زﻧﻲ وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ را ﺑ. ﻪ. ﻋﻬﺪه دارد ... ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ.

ضمیمه دو

5 ا کتبر 2016 . of Iran and Republic of Pakistan (under agreement ... ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻣﺮﻣﺮي و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ. . 100%. . Marble and decorative stones. 55 . زﻧﯽ. 4. . . . Stamping foils. 5. 3213. رﻧﮓ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﺷﯽ. ﻫﺎي ﻫﻨﺮي و آﻣﻮزﺷﯽ. 4 .. اي (ﮔﻼس ور) از ﻧﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي (ﺳﺮ) ﻣﯿﺰ (ﺗﯿﺒﻞ)، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻮاﻟﺖ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر (آﻓﯿﺲ)، .. ي ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷـﮑﻞ) .. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت.

عجایب و زیبایی‌های ایران به روایت یک مستندساز مناطق گردشگری در .

11 آگوست 2013 . ضمناً به دلیل استفاده نکردن از زمین‌های کشاورزی و نزدیک بودن مناطق روستایی به . همچون موزه زنده‌ای برای جذب گردشگران داخلی و خارجی مورد استفاده قرار بگیرند. .. که حدود 600 سنگ مزار استوانه‌ای تا ارتفاع حدّاکثر 2 متر در آن دیده می‌شود. .. سیستم شخم زنی به دلیل عدم وجود ابزار و ماشین آلات مناسب/عدم همکاری و تجمیع.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

بر اساس نیازهای تولید میلیون ها مشتری، SKY ماشین آلات صنعتی فرز را که به طور کامل تولید پودر خام، پودر خشن و پودر فوق العاده ای را پوشش می دهد، توسعه داده است. . ما در تحقیق، توسعه، و تولید سنگ شکن صنعتی، پودر سنگ زنی، تجهیزات فرآوری . از سنگ شکن فکی سنگ شکن ضربه ای سنگ شکن مخروطی و سری VSI برای سنگ.

بلدوزر - راهنمای جامع آشنایی با بولدوزر - ژوپیتر | مرجع بررسی و .

12 جولای 2018 . بلدوزر از جمله ماشین آلاتی است که در عملیات های ساختمانی و عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد.در این . سایر مقالات مرتبط را به ترتیب بخوانید: 1 امین از 10 سری ماشین آلات عمرانی . البته برای سنگ ها و یا گودبرداری سطوح سخت توصیه نمی شود. . این ریپر معمولاً برای زمین های صخره ای نرم مورد استفاده قرار می گیرد.

Microsoft Word - گزارش تحلیلی صنعت سیمان

تشکیل دهنده سیمان عبارتند از: مارل (سنگ آهک)، سنگ گچ، سنگ آهن، خاک رس، . قرن ها سپری شد تا رومیان به کشف بزرگی نائل آمدند و ماده ای را که پوزولان نامیده می شد . قیر و آسفالت که در ساختمان ها و راه ها مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود. . سرمایه دولتی معادل ۱۳۳، ۸۰۰ پوند استرلینگ برای تامین ماشین آلات و ۶۶، ۸۰۰ .. 8 پاکستان.

تخته سنگ صابون سازی - صفحه خانگی

فرایند تولید صابون | تولید صابون با استفاده از سود سوزآور . . فرعی متعدد ، ساقه های ترد ، سفید رنگ و بر روی آن برگ های استوانه ای کم و بیش کشیده و دراز گوشتی و آب دار . سنگ زنی و پرداخت دستگاه - xyzps . زغال سنگ میلی متر به میلی متر · سنگ شکن مخروطی بخشی یدکی در سوئد · معدن آهنگ ماشین آلات سنگ زنی سنگ آهک.

استوانه ای سنگ زنی ماشین آلات مورد استفاده در پاکستان,

رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آلات و . - ایبفون | ibfon

24 مه 2013 . غیر از ماشین آلات یا مجموعه ماشین آلات (Plants) از نوع مورد استفاده برای مصارف .. زدن بطری، ظروف فلزی استوانه ای، قوطی، کیسه یا سایر ظروف؛ ماشین آلات و دستگاهها .. ماشین های سنگ زنی سطوح تخت که وضعیت استقرار در هر یک از محورها می .. ری اکسپورت فرش ایرانی از پاکستان به آمریکا · فعالان فرش آمریکا به.

استوانه ای سنگ زنی ماشین آلات مورد استفاده در پاکستان,

بيماري هاي حبوبات

ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ درون ﺑﺬر روي ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و ﺿﻌﻒ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. 58 . ﮔﯿﺎه ﻧﺨﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎرچ ، ﺑﺎﮐﺘﺮي ، وﯾﺮوس و ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ... ﺳﺨﺘﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﮐﺮوي ﺗﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺎه رﻧـﮓ و ﭘﻮﺳـﺖ دروﻧـﯽ ﺳـﻔﯿﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ... ﻗﺎرچ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻄﺮات آب اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن آﻟﻮده ، ﺑﺎد ، اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺑـﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺰرﻋـﻪ.

نانـوالیاف - ستاد توسعه فناوری نانو

زرماكارون به دنبال استفاده از فناوری داخلی پالسمای سرد. بررسی پيشرفت .. سطح غذا و جوانه زنی بذر، دو کاربرد پالسمای. اســت که می تواند . سفرای کشورهای افغانســتان، پاکستان، تاجیکستان، . زمینه فناوری نانو مورد بررســی قرار گرفت و سايت اکو .. ساخت يا بهینه سازی تجهیزات. 11 .. نانوالیاف معموالً به ســاختارهای استوانه ای.

اصول باربري و بارگيري در معادن روباز سنگهاي ساختماني - TickStone .

و در بخش پاياني هم به معرفي اجمالي ماشين آلات ترابري در معادن روباز خواهيم پرداخت . .. آساني وسيله اي را كه بر آن سنگ بار ميشود ، خراب ميكند، استفاده از وينچ كاملا" . يكي ديگر از عوامل موثر در مورد بيل مكانيكي و جرثقيل هاي متحرك شرايط ايمني است.

استوانه ای سنگ زنی ماشین آلات مورد استفاده در پاکستان,

Untitled - درگاه ملی آمار

5 سپتامبر 2018 . تب ان التس شراء في الدار دستگاه نشانی اترا او دې ته اسين. بالاسة متعاون اول زن مشهور . اول شينان پي آن استوانه ای استان شمیرات ای اعدام برای این شد . بنا بر گنا ثلة من الات بات کا امین اور ادارتی انان طلا و ا لمادة التي لم ا ا ا ل ام انها لا ت بنا تو است ... استفاده بی اش را می کند اما از آنجایی که این کار انسان الت ش د.

محصولات ماشین آلات معدنی - شهر مجازی سنگ ایران

این مجموعه شامل تمامی ماشین آلات سبک و سنگین معدن می باشد.

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

یک استوانه آجری که حمامش را شکل میدهد، تنها جسمی است که از کف به سقف رسیده‌است. .. پزشکی به خاطر مجموعه بزرگ بیمارستانی که بهترین تجهیزات و احدهای پژوهشی . آی‌پاد شافل این آی پاد از حافظه فلش دو گیگابایت استفاده می‌کند، عمر باتری ۱۵ .. 5 km, 2 jam) minimum usia 9 tahun. pes fas نگاهم به مردم پاکستان واقعاًعوض.

عجایب و زیبایی‌های ایران به روایت یک مستندساز مناطق گردشگری در .

11 آگوست 2013 . ضمناً به دلیل استفاده نکردن از زمین‌های کشاورزی و نزدیک بودن مناطق روستایی به . همچون موزه زنده‌ای برای جذب گردشگران داخلی و خارجی مورد استفاده قرار بگیرند. .. که حدود 600 سنگ مزار استوانه‌ای تا ارتفاع حدّاکثر 2 متر در آن دیده می‌شود. .. سیستم شخم زنی به دلیل عدم وجود ابزار و ماشین آلات مناسب/عدم همکاری و تجمیع.

استوانه ای سنگ زنی ماشین آلات مورد استفاده در پاکستان,

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻭﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﻮﺵ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﭼﺮﺥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ. ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ. Desiyn and . ﺑﻪ ﻓﺮﻡ ﺑﻴﻀﻮﻱ ﻭﺩﺭﻓﻀﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﻃﺮﺍﺣﻲ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﻚ .. ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎﺭﻫ. ﺎﻱ ... ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﺪﺩﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺪﻭﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ.

گلیم بافی - ایران آنتیک

4) زیلو : در اغلب مناطق روستایی با نخ پنبه ای بافته می شود و بیشتر به عنوان زیرانداز تابستانی مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر نقاط، زیلو با دستگاه های.