معادن استان تهران - ليست معادن ايران

تعداد معادن استان تهران 461 حلقه. سولفات سديم کريم آباد دره آتشان زرين دشتبنتونيت گل خندانبنتونيت پارچينسولفات سديم شکرآبادسولفات سديم ايجدانک.

آمار معادن استان | اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

كشفيات اطراف طبس، حكايت از وجود ذخاير عظيم اورانيوم، راديوم و توريوم دارد. . آنها در اطراف شهرستانهاى مشهد، بيرجند، گناباد، سبزوار، طبس، نيشابور و تربت حيدريه.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان:: لیست معادن گابرو استان

لیست معادن گابرو استان. تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵زمان ایجاد: ۱۲:۴۳تعداد بازدید: ۷۸۹. لیست معادن گابرو استان. فایل پیوست. liste madene ostan.pdf.

معادن استان اصفهان - ليست معادن ايران

تعداد معادن استان اصفهان 1047 حلقه. بزنين اردستانسورچهناييندرهنيق کاشانچاهريسهسميرم(پشته جنوبي)سميرم(پشته شمالي)فسخود-کمشچهمهرجانتنگ دوزانطشتاب.

معادن استان فارس - ليست معادن ايران

تعداد معادن استان فارس 751 حلقه. گچ اهل لامردخاک نسوز و صنعتي شورجستان آبادهنمک کهنه اوزلارستان خاک نسوز استقلال آبادهنمک درياچه مهارلو سروستاننمک آبي دو بنه.