مدلسازی ارزیابی کیفیت زیست محیطی هوا با استفاده از منطق فازی در .

6 سپتامبر 2016 . در این مطالعه به ارزیابی کیفیت زیست محیطی هوای منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در سال 2013 و 2014 با استفاده از منطق فازی پرداخته شده است.

معرفی منطق فازی - IDS: Intrusion Detection System

19 ا کتبر 2016 . منطق فازی (Fuzzy Logic -FL) یک نوع مدل استدلال است که استدلال انسانی . اجازه بدهید تا یک سیستم تهویه هوا را با پنج سطح سیستم منطق فازی مورد.

منطق فازی wf t1305tp هوای خشک,

مقایسه مدل¬سازی ریاضی، شبکه¬های عصبی مصنوعی و منطق فازی در .

سرعت هوای ورودی، دمای هوای ورودی و زمان خشک¬کردن به عنوان پارامترهای ورودی در پیش-بینی نسبت رطوبت، برای شبکه¬های عصبی مصنوعی و منطق فازی مورد استفاده.

مدلسازی ارزیابی کیفیت زیست محیطی هوا با استفاده از منطق فازی در .

6 سپتامبر 2016 . در این مطالعه به ارزیابی کیفیت زیست محیطی هوای منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در سال 2013 و 2014 با استفاده از منطق فازی پرداخته شده است.

مقایسه مدل¬سازی ریاضی، شبکه¬های عصبی مصنوعی و منطق فازی در .

سرعت هوای ورودی، دمای هوای ورودی و زمان خشک¬کردن به عنوان پارامترهای ورودی در پیش-بینی نسبت رطوبت، برای شبکه¬های عصبی مصنوعی و منطق فازی مورد استفاده.

كاربرد استنتاج منطق فازي در مطالعات برنامه ريزي و توسعه منطقه اي

اهميت و ضرورت ديدگاه ها و تحليل هاي منطقه اي در برنامه ريزي هاي توسعه اي را از طرفي مي توان ناشي از لزوم تعادل و توازن منطقه اي در برنامه هاي توسعه دانست و از طرف ديگر.

علوم و فنون جديد - منطق فازي - رشد

12 ژوئن 2008 . اما نوعي منطق چند ارزشي به‌ نام منطق فازي نيز وجود دارد كه بر اساس مجموعه‌هاي . دست‌گاه تهويه‌ي هوا: دست‌گاه طوري تنظيم مي‌شود كه به تدريج دماي هواي اتاق.

ارزیابی مدل منطق فازی در مقایسه با سایر مدل های مفهومی در پهنه‌بندی .

سیل مخاطرهای طبیعی و رویدادی ناگهانی، سریع و مخرب است. مطالعات گذشته گویای آن است که علاوه بر ویژگیهای بارش، خصوصیات مورفومتریک و ژئومورفوژیک حوضههای.

تخمين تراوايي توسط تكنيک منطق فازي و روش هاي آماري در ميدان گاز .

جايگزين براي مدل كردن پارامتري، استفاده از منطق فازي مي باشد. . تراوايی، منطق فازی، آناليز رگرسيونی، نمودارهای پتروفيزيكی، ميدان پارس جنوبی واژه هاي كليدی:.

.tmuai.blogfa.aviمنطق فازي منطق فازي از زبان پروفسور زاده .

12 دسامبر 2010 . منطق فازي از زبان خود پروفسور زاده يه چيز ديگه است. من اينو خيلي سريع ترجمه كردم. انشالله خود پروفسور بياد يه توضيح درباره منطق فازي به زبان.