آخرین گمانه‌زنی‌های قیمت گندم - ایسنا

10 دسامبر 2016 . در حالی که شنیده‌ها حاکی از تعیین نرخ ۱۳۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم است، به نظر می‌رسد وزیر کشاورزی همچنان در حال رایزنی با رئیس‌جمهور.

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد + جدول - ایسنا

30 آوريل 2018 . البته طی ماه‌های گذشته حجتی به عنوان مخالف ثابت نگه داشتن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی زراعی به ویژه گندم در جلسات متعددی مخالفت.

قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصول در سال زراعی 97-96 منتشر .

22 ژانويه 2018 . قیمت پیشنهادی گندم معمولی برای سال زراعی 97-96 را با 10 درصد افزایش نسبت به قیمت سال 96-95، 14300 ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را.

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد/ قیمت گندم ثابت ماند

30 آوريل 2018 . شورای اقتصاد پس از هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرد.

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد/ قیمت گندم ثابت ماند

30 آوريل 2018 . شورای اقتصاد پس از هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرد.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 باید 1488 تومان شود

26 مارس 2018 . بررسی های انجام شده از هزینه های تولید گندم آبی توسط کشاورزان نشان می دهد که قیمت خرید تضمینی گندم باید برای هر کیلو، در حدود ۱۴۸۸ تومان.

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد + جدول - ایسنا

30 آوريل 2018 . البته طی ماه‌های گذشته حجتی به عنوان مخالف ثابت نگه داشتن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی زراعی به ویژه گندم در جلسات متعددی مخالفت.

قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 باید 1488 تومان شود

26 مارس 2018 . بررسی های انجام شده از هزینه های تولید گندم آبی توسط کشاورزان نشان می دهد که قیمت خرید تضمینی گندم باید برای هر کیلو، در حدود ۱۴۸۸ تومان.

پودر قیمت گندم در حیدرآباد,

آخرین گمانه‌زنی‌های قیمت گندم - ایسنا

10 دسامبر 2016 . در حالی که شنیده‌ها حاکی از تعیین نرخ ۱۳۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم است، به نظر می‌رسد وزیر کشاورزی همچنان در حال رایزنی با رئیس‌جمهور.

قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع محصول در سال زراعی 97-96 منتشر .

22 ژانويه 2018 . قیمت پیشنهادی گندم معمولی برای سال زراعی 97-96 را با 10 درصد افزایش نسبت به قیمت سال 96-95، 14300 ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را.