126 - 1396/12/16 دعوت به همکاری - شرکت سیمان باقران (سهامی عام)

7 مارس 2018 . . خود، نیازمند یک نفر اپراتور اتاق کنترل (کوره بان) آشنا به کار با سیستم . از آسیاب های غلطکی (لوشه) با حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط میباشد. واجدین شرایط فوق حداکثر ظرف مدت یک هفته می توانند رزومه کاری خود را به شماره.

دعوت به همکاری گسترده هولدینگ فن آوران هوشمند | ایران استخدام

18 مارس 2018 . دارای نمونه کار آنلاین . 8, اپراتور مرکز تماس, —– . تکمیل فرم استخدامی، رزومه کاری خود را و هم چنین نمونه کارهای انجام شده (برای ردیف شغلی برنامه نویس . •سابقه کار یا نمونه کار قابل ارزیابی (برای برنامه نویسان و طراحان گرافیک).

126 - 1396/12/16 دعوت به همکاری - شرکت سیمان باقران (سهامی عام)

7 مارس 2018 . . خود، نیازمند یک نفر اپراتور اتاق کنترل (کوره بان) آشنا به کار با سیستم . از آسیاب های غلطکی (لوشه) با حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط میباشد. واجدین شرایط فوق حداکثر ظرف مدت یک هفته می توانند رزومه کاری خود را به شماره.

دعوت به همکاری گسترده هولدینگ فن آوران هوشمند | ایران استخدام

18 مارس 2018 . دارای نمونه کار آنلاین . 8, اپراتور مرکز تماس, —– . تکمیل فرم استخدامی، رزومه کاری خود را و هم چنین نمونه کارهای انجام شده (برای ردیف شغلی برنامه نویس . •سابقه کار یا نمونه کار قابل ارزیابی (برای برنامه نویسان و طراحان گرافیک).