ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ۱۳۷۷ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺣﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻛﺘﺸـﺎﻑ ﺍﻳﺠـﺎﺩ. ﻧﻤﻲ. ﺷﻮﺩ .. ﻣﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺑﻬﺎﺀ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ.

۲ سال برای بهره‌برداری از معدن بوکسیت گینه باقی است - روزنامه صمت

20 نوامبر 2014 . با توجه به اینکه ایران خود دارنده بزرگترین ذخایر معدنی جهان با تنوع و . گلکار که خود ۵ سال در معدن بوکسیتی که در اجاره ۹۹ ساله ایران است کار.

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن - روزنامه رسمی

7 جولای 2013 . وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و . ح سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل.

پروانه بهره برداری (صدور) - ثبت برند سفیر

18 ژوئن 2016 . ۹-۱- برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا .. ۴٫ اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری . تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن و مشخص کردن محدوده.

حسابداری معدن سنگ - متا - Page 1 of 1 - تالار گفتگوی تخصصی متا

11 ژوئن 2013 . براساس ماده 14 قانون معادن، دارنده پروانه بهره برداري، بايد‌درصدي از بهاي ماده معدني را به نرخ سر .. ماشین آلات در تملک صاحب معدن هست یا اجاره ایست.

واﮔﺬاري ﻣﻌﺎدن - ورود به سیستم - فرابورس

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺎدن، اﺟﺎره ﯾﺎ ﺑﻬﺎي آن را ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد .. اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻌﺪن ﺑﺮاي دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻖ.

دارنده اجاره معدن در,

توسعه معدن با محیط زیست منافات دارد؟ - ایسنا

29 مه 2016 . رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان گفت: حدود هزار و 100 معدن در . نیز ضربه می‌خورد، چراکه قرارداد اکتشافی برای دارندگان پروانه اشتغال در .. ساختمان موجود نیز استیجاری است و ماهیانه حدود چهار میلیون تومان بابت اجاره بها.

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره - بورس اوراق بهادار تهران

2 آگوست 2010 . دارﻧﺪة. آن. در داراﯾﯽ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺸﺎر اوراق اﺟﺎره. اﺳﺖ . ب. -. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰي . ﻋﺮﺿﮥ اوراق اﺟﺎره از ﻃﺮف ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮوش اﻗﺪام . ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ.

روزنامه دنياي اقتصاد90/11/26: بهره مالكانه، چرا و چگونه؟ - Magiran

15 فوریه 2012 . لذا با وجود اينكه پروانه بهره برداري اين معادن به نام دولت است، پس از . اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات . پروانه براي مدت معين، در قالب قراردادهاي مشخص (استخراج و فروش، اجاره معدن و.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان - Amazon S3

ﻣﻌﺪن. : ذﺧﻴﺮه. ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮدارى از آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ث. -. اﻛﺘﺸﺎف. : ﺗﺠﺴﺲ. ادارى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﻛﺘﺸﺎﻓﻰ و ﻛﺸﻒ ﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﻛﺘﺸﺎف. ﺻﺎدر ﻣﻲ ... ﻓﻠﺰات ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﺟﺎره ﻳﺎ ﺑﻬﺎء آن را.

قانون معادن

Aug 16, 2014 . ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﺯﻫـﺎﯼ ﻣﻨـﺪﺭﺝ ﺍﯾـﻦ. ﻗﺎﻧﻮﻥ .. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﻨـﺮاﻝ ... ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ. ﺑﺪﻫﺪ . ﻃﺮﺯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭ. ﮤ ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ٢(. ) ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﭘﻄﺮﻭﻟﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ.

مرکز پژوهشها - قانون معادن

چ - گواهی کشف: تائیدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه بنام دارنده پروانه اکتشاف صادر‌می‌شود. ح - بهره‌برداری: ... فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس.

مدرسه فقاهت

19 ا کتبر 2014 . نظر حضرت امام رحمة الله علیه این بود که اگر معدن از زمین مباح استخراج . عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمى‌توانند ادعايى بنمايند. . و يا اجاره زمينِ تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت.

مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه . - پژوهشنامه متین

س يرة عقال اين ب وده كه معدن به تبعيت از زمين، از آنِ دارندة زمين اس ت و مالک ... محاس به معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد؛ و مالک نمی تواند از اين امر جلوگيری.

آئین نامه استفاده بیمه نامه اعتباری.docx - روابط عمومی صندوق بیمه .

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﮐﻪ دارﻧﺪه ﭘﺮ . ﻋﻤﻠﮑﺮد دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن . واﺣﺪﻫﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث: اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺿﺮوري از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، اﺟﺎره و ... ﻣﺤﻞ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان - Amazon S3

ﻣﻌﺪن. : ذﺧﻴﺮه. ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮدارى از آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ث. -. اﻛﺘﺸﺎف. : ﺗﺠﺴﺲ. ادارى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﻛﺘﺸﺎﻓﻰ و ﻛﺸﻒ ﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﻛﺘﺸﺎف. ﺻﺎدر ﻣﻲ ... ﻓﻠﺰات ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﺟﺎره ﻳﺎ ﺑﻬﺎء آن را.

حاکمیت بر معادن در حقوق ایران

پس از تایید وزارت صنایع معادن اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه مواد معدنی ... که دارنده پروانه نسبت به نظریه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد می تواند به دادگاه.

دارنده اجاره معدن در,

کسب سودهای میلیاردی با اجاره کارتهای بازرگانی! - پارسینه

18 ا کتبر 2017 . آذر سال ۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد كه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر.

معدن شن و ماسه

شرکت معدن شن و ماسه مامازند دارنده استاندارد 302شرکت معدن شن و ماسه مامازند دارنده . فروش کارخانه ، خرید کارخانه ،خرید و فروش کارخانه ،آگهی صنعتی و معدنی ،اجاره سوله.

مرکز پژوهشها - قانون معادن

چ - گواهی کشف: تائیدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه بنام دارنده پروانه اکتشاف صادر‌می‌شود. ح - بهره‌برداری: ... فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس.

اخذ پروانه بهره برداری | مراحل و شرایط در کمترین زمان با کمترین هزینه

8 مارس 2018 . تبصره: داشتن کد رهگیری برای قرارداد اجاره الزامی است و می بایست از سامانه املاک و . ارائه درخواست كتبی دارنده جواز تاسيس به وزارت صنایع و معادن.

عدم استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای» (1394/10/06) - اتاق بازرگانی

اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت،معدن وتجارت در خصوص عدم استفاده از کارت . مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از.

تشکیل جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست در .

19 ژوئن 2017 . وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر . تبصره۳ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود ... وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع.

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

افتتاح عملیات اجرایی معدن و احداث کارخانجات سرب و روی مهدی آباد با حضور وزیر . انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و اجاره ماشین آلات سبک در مجتمع معدنی سرب و روی و.

چه کسانی اجازه اکتشاف و استخراج معادن را دارند؟ - اقتصاد آنلاین

26 فوریه 2018 . سامان بخشیدن به مشکلات بخش معدن این روزها به یکی از دلمشغولی‌های مسئولان . اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، به‌ نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند. .. باشد، مجری عملیات باید پس از تأیید وزارت صنایع و معادن اجاره یا بهای آن.

چه کسانی اجازه اکتشاف و استخراج معادن را دارند؟ - اقتصاد آنلاین

26 فوریه 2018 . سامان بخشیدن به مشکلات بخش معدن این روزها به یکی از دلمشغولی‌های مسئولان . اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، به‌ نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند. .. باشد، مجری عملیات باید پس از تأیید وزارت صنایع و معادن اجاره یا بهای آن.

املاک محدوده معدن - موسسه حقوقی اعظم شفائی

املاکی که در محدوده معدن قرار دارند . بهره برداری دارد می تواند از طریقی ولو قضائی خلع ید دارنده پروانه را درخواست نماید و یا حتی برای آن معدن دار ایجاد مزاحمت نماید؟).